Drukuj

Art. 96c KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 96c.

Mediacji nie przeprowadza się w przypadku niewyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji w terminie, o którym mowa w art. 96b § 3.

Artykuł 1 ...96a 96b 96c 96d 96e ...269

Przejdź do artykułu