Drukuj

Art. 108 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 108.

§ 1. Przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem jest tajny, a zwolnienie od zachowania w tym względzie tajemnicy nie jest dopuszczalne.

§ 2. Podczas narady i głosowania oprócz członków składu orzekającego może być obecny jedynie protokolant, chyba że przewodniczący uzna jego obecność za zbędną.

Artykuł 1 ...106 107 108 109 110 ...674‑682

Przejdź do artykułu