Drukuj

Art. 113 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 113.

Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego, nie wyłączając przegłosowanego, chyba że orzeczenie zamieszczono w protokole.

Artykuł 1 ...111 112 113 114 115 ...674‑682

Przejdź do artykułu