Drukuj

Art. 116 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 116.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony i inni uprawnieni do wzięcia udziału w czynności procesowej mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu.

Artykuł 1 ...114 115 116 117 117a ...674‑682

Przejdź do artykułu