Drukuj

Art. 146 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 146.

§ 1. Protokolant i stenograf ulegają wyłączeniu z tych samych powodów co sędzia.

§ 2. O wyłączeniu orzeka w toku rozprawy lub posiedzenia sąd, a w innych wypadkach osoba, która przeprowadza czynność protokołowaną.

Artykuł 1 ...144 145 146 147 148 ...674‑682

Przejdź do artykułu