Drukuj

Art. 152 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 152.

Strony oraz osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu dźwięku, wskazując na nieścisłości i opuszczenia.

Artykuł 1 ...150 151 152 153 154 ...674‑682

Przejdź do artykułu