Drukuj

Art. 159 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 159.

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu.

Artykuł 1 ...157 158 159 160 161 ...674‑682

Przejdź do artykułu