Drukuj

Art. 163 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 163.

§ 1. Prezes sądu lub referendarz sądowy wzywa osoby posiadające potrzebne dokumenty do ich przedstawienia sądowi, a w razie potrzeby prezes sądu zarządza ich przymusowe odebranie. Przepisy art. 217236 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Po sporządzeniu uwierzytelnionych odpisów należy dokumenty zwrócić osobie, która je dostarczyła lub od której je odebrano.

Artykuł 1 ...161 162 163 164 165 ...674‑682

Przejdź do artykułu