Drukuj

Art. 169 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 169.

§ 1. We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu.

§ 2. Wniosek dowodowy może zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu.

Artykuł 1 ...168a 168b 169 170 171 ...674‑682

Przejdź do artykułu