Drukuj

Art. 182 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 182.

§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

Artykuł 1 ...180 181 182 183 184 ...674‑682

Przejdź do artykułu