Drukuj

Art. 185 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 185.

Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie.

Artykuł 1 ...183 184 185 185a 185b ...674‑682

Przejdź do artykułu