Drukuj

Art. 195 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 195.

Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.

Artykuł 1 ...193 194 195 196 197 ...674‑682

Przejdź do artykułu