Drukuj

Art. 207 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 207.

§ 1. W razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca, osoby lub rzeczy.

§ 2. Jeżeli przedmiot może ulec przy badaniu zniszczeniu lub zniekształceniu, część tego przedmiotu należy w miarę możności zachować w stanie niezmienionym, a gdy to nie jest możliwe – stan ten utrwalić w inny sposób.

Artykuł 1 ...205 206 207 208 209 ...674‑682

Przejdź do artykułu