Drukuj

Art. 256 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 256.

Nadzór nad prawidłowością zatrzymania i wykonania środków zapobiegawczych sprawuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym – także prokurator.

Artykuł 1 ...254 255 256 257 258 ...674‑682

Przejdź do artykułu