Drukuj

Art. 276 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 276.

Tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, lub zakazać ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania.

Artykuł 1 ...275 275a 276 277 278 ...674‑682

Przejdź do artykułu