Drukuj

Art. 312 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 312.

Uprawnienia Policji przysługują także:

1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Żandarmerii Wojskowej, w zakresie ich właściwości;

2) innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych.

Artykuł 1 ...310 311 312 313 314 ...674‑682

Przejdź do artykułu