Drukuj

Art. 315 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 315.

§ 1. Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa.

§ 2. Stronie, która złożyła wniosek, oraz jej obrońcy lub pełnomocnikowi nie można odmówić wzięcia udziału w czynności, jeżeli tego żądają. Przepis art. 318 zdanie drugie stosuje się.

Artykuł 1 ...313 314 315 316 317 ...674‑682

Przejdź do artykułu