Drukuj

Art. 344b KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 344b.

Po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia oskarżyciel publiczny składa nowy akt oskarżenia lub podtrzymuje poprzedni, kieruje do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania albo postępowanie umarza.

Artykuł 1 ...344 344a 344b 345 346 ...674‑682

Przejdź do artykułu