Drukuj

Art. 373 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 373.

Od zarządzeń przewodniczącego wydanych na rozprawie głównej przysługuje odwołanie do składu orzekającego, chyba że sąd orzeka jednoosobowo.

Artykuł 1 ...371 372 373 374 375 ...674‑682

Przejdź do artykułu