Drukuj

Art. 382 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 382.

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa, przewodniczący zarządza jego natychmiastowe zatrzymanie i doprowadzenie lub przerywa w tym celu rozprawę albo też sąd ją odracza. Przepis art. 376 § 1 zdanie trzecie stosuje się.

Artykuł 1 ...380 381 382 383 384 ...674‑682

Przejdź do artykułu