Drukuj

Art. 388 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 388.

Za zgodą obecnych stron sąd może przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko częściowo, jeżeli wyjaśnienia oskarżonego przyznającego się do winy nie budzą wątpliwości.

Artykuł 1 ...386 387 388 389 390 ...674‑682

Przejdź do artykułu