Drukuj

Art. 393a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 393a.

W warunkach określonych w art. 389 § 1 i 3, art. 391 § 1 i 2, art. 392 i art. 393 wolno również odczytywać lub odtwarzać zapisy, o których mowa w art. 145 § 1 i art. 147 § 1–2b.

Artykuł 1 ...392 393 393a 394 395 ...674‑682

Przejdź do artykułu