Drukuj

Art. 397 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 397.

(uchylony)

Artykuł 1 ...396 396a 397 398 399 ...674‑682

Przejdź do artykułu