Drukuj

Art. 403 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 403.

Orzeczenia zapadające w czasie przerwy w rozprawie wydaje się w składzie rozpoznającym sprawę, a w wypadku niemożności jego utworzenia – w takim samym składzie.

Artykuł 1 ...401 402 403 404 404a ...674‑682

Przejdź do artykułu