Drukuj

Art. 409 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 409.

Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza w wypadku przewidzianym w art. 399, albo też udzielić dodatkowego głosu uczestnikom postępowania, o których mowa w art. 406 § 1.

Artykuł 1 ...407 408 409 410 411 ...674‑682

Przejdź do artykułu