Drukuj

Art. 421 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 421.

Osobie niebędącej oskarżonym, która zgłasza roszczenie do mienia objętego przepadkiem przedmiotów, przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń tylko w drodze postępowania cywilnego.

Artykuł 1 ...419 420 421 422 423 ...674‑682

Przejdź do artykułu