Drukuj

Art. 435 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 435.

Sąd odwoławczy uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, choćby nie wnieśli środka odwoławczego, jeżeli je uchylił lub zmienił na rzecz współoskarżonego, którego środek odwoławczy dotyczył, gdy te same względy przemawiają za uchyleniem lub zmianą na rzecz tamtych.

Artykuł 1 ...433 434 435 436 437 ...674‑682

Przejdź do artykułu