Drukuj

Art. 466 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 466.

§ 1. Przepisy dotyczące sprzeciwów i zażaleń na postanowienia stosuje się odpowiednio do sprzeciwów i zażaleń na zarządzenia.

§ 2. Zażalenie na zarządzenie prezesa rozpoznaje sąd odwoławczy.

Artykuł 1 ...464 465 466 467 468‑484 ...674‑682

Przejdź do artykułu