Drukuj

Art. 5 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 5.

§ 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.

§ 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

Artykuł 1 ...3 4 5 6 7 ...674‑682

Przejdź do artykułu