Drukuj

Art. 517a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 517a.

§ 1. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

§ 2. Niestawiennictwo oskarżyciela publicznego nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Jeżeli w rozprawie nie bierze udziału oskarżyciel publiczny, zarzuty oskarżenia odczytuje protokolant.

Artykuł 1 ...507 508‑517 517a 517b 517c ...674‑682

Przejdź do artykułu