Drukuj

Art. 53 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 53.

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Artykuł 1 ...51 52 53 54 55 ...674‑682

Przejdź do artykułu