Drukuj

Art. 539e KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 539e.

§ 1. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę na posiedzeniu bez udziału stron.

§ 2. Sąd Najwyższy postanowieniem oddala skargę albo wyrokiem uchyla zaskarżony wyrok w całości lub w części i przekazuje sprawę właściwemu sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania.

Artykuł 1 ...539c 539d 539e 539f 540 ...674‑682

Przejdź do artykułu