Drukuj

Art. 540a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 540a.

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

1) skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji;

2) zachodzi okoliczność określona w art. 11 § 3.

Artykuł 1 ...539f 540 540a 540b 541 ...674‑682

Przejdź do artykułu