Drukuj

Art. 570 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 570.

Wyrok łączny sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora.

Artykuł 1 ...568a 569 570 571 572 ...674‑682

Przejdź do artykułu