Drukuj

Art. 592f KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 592f.

Wystąpienie, o którym mowa w art. 592a, jak również konsultacje, o których mowa w art. 592c, nie wstrzymują czynności postępowania karnego.

Artykuł 1 ...592d 592e 592f 593 594 ...674‑682

Przejdź do artykułu