Drukuj

Art. 595 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 595.

W wypadkach niecierpiących zwłoki sąd lub prokurator może zwrócić się bezpośrednio do właściwego organu państwa obcego o tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie osoby, co do której ma być złożony wniosek o wydanie, po czym niezwłocznie składa wniosek zgodnie z art. 593 i 594.

Artykuł 1 ...593 594 595 596 597 ...674‑682

Przejdź do artykułu