Drukuj

Art. 598 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 598.

§ 1. Terminy przewidziane w art. 263 biegną w stosunku do osoby wydanej od chwili przejęcia tej osoby przez właściwe organy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przepis art. 265 stosuje się także, gdy zatrzymanie nastąpiło za granicą.

Artykuł 1 ...596 597 598 599 600 ...674‑682

Przejdź do artykułu