Drukuj

Art. 602 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 602.

§ 1. (uchylony)

§ 2. W razie złożenia przez organ państwa obcego wniosku o wydanie osoby ściganej w celu przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej co do niej kary albo środka zabezpieczającego, prokurator przesłuchuje tę osobę i w miarę potrzeby zabezpiecza dowody znajdujące się w kraju, po czym wnosi sprawę do właściwego miejscowo sądu okręgowego.

Artykuł 1 ...600 601 602 603 603a ...674‑682

Przejdź do artykułu