Drukuj

Art. 607zn KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 607zn.

Koszty związane z wykonaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 607zh § 1, ponosi Skarb Państwa.

Artykuł 1 ...607zl 607zm 607zn 608 609 ...674‑682

Przejdź do artykułu