Drukuj

Art. 611fk KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611fk.

W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia informacji o tym, iż orzeczenie przekazane do wykonania nie podlega dalszemu wykonaniu, sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego.

Artykuł 1 ...611fi 611fj 611fk 611fl 611fm ...674‑682

Przejdź do artykułu