Drukuj

Art. 611te KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611te.

W razie uchylenia orzeczenia, o którym mowa w art. 611t § 1, na skutek kasacji albo wznowienia postępowania, ułaskawienia skazanego, darowania przestępstwa na mocy amnestii albo przedawnienia wykonania kary, sąd niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia.

Artykuł 1 ...611tc 611td 611te 611tf 611tg ...674‑682

Przejdź do artykułu