Drukuj

Art. 611ts KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611ts.

Koszty związane z wykonaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 611tg § 1, ponosi Skarb Państwa, z wyjątkiem kosztów przekazania sprawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 1 ...611tp 611tr 611ts 611u 611ua ...674‑682

Przejdź do artykułu