Drukuj

Art. 611uc KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 611uc.

Sąd rozpoznaje sprawę wystąpienia do właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator i pokrzywdzony, sprawca, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jego obrońca, jeżeli się na nie stawi. Na postanowienie sądu zażalenie nie przysługuje.

Artykuł 1 ...611ua 611ub 611uc 611ud 611ue ...674‑682

Przejdź do artykułu