Drukuj

Art. 619 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 619.

§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki wykłada tymczasowo Skarb Państwa.

§ 2. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa.

§ 3. Skarb Państwa ponosi także koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w zakresie koniecznym dla zapewnienia oskarżonemu jego prawa do obrony.

Artykuł 1 ...618k 618l 619 620 621 ...674‑682

Przejdź do artykułu