Drukuj

Art. 632a KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 632a.

§ 1. W wyjątkowych wypadkach, w razie umorzenia postępowania, sąd może orzec, że koszty procesu ponosi w całości lub w części oskarżony, a w sprawach z oskarżenia prywatnego oskarżony lub Skarb Państwa.

§ 2. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania sąd orzeka, że koszty procesu ponosi w całości lub w części oskarżony, jeżeli:

1) oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego;

2) ukrywanie się oskarżonego przyczyniło się do przedawnienia karalności zarzucanego mu czynu;

3) umorzono przeciwko oskarżonemu postępowanie na podstawie art. 11 § 1.

Artykuł 1 ...631 632 632a 632b 633 ...674‑682

Przejdź do artykułu