Drukuj

Art. 672 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 672.

Sąd wojskowy pierwszej instancji sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu; nie dotyczy to wyroku uwzględniającego wnioski, o których mowa w art. 335 § 1 lub 2 oraz art. 387.

Artykuł 1 ...671 671a 672 672a 673 674‑682

Przejdź do artykułu