Drukuj

Art. 76 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 76.

Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje, może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić obrońcę.

Artykuł 1 ...74 75 76 77 78 ...674‑682

Przejdź do artykułu