Drukuj

Art. 8 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 8.

§ 1. Sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu.

§ 2. Prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są jednak wiążące.

Artykuł 1 ...6 7 8 9 10 ...674‑682

Przejdź do artykułu