Drukuj

Art. 83 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 83.

§ 1. Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.

§ 2. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

Artykuł 1 ...81a 82 83 84 85 ...674‑682

Przejdź do artykułu