Drukuj

Art. 86 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 86.

§ 1. Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego.

§ 2. Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego.

Artykuł 1 ...84 85 86 87 87a ...674‑682

Przejdź do artykułu